Běžné

Divoké moře

Zvedá se vítr, plachty se napínají, nebe tmavne. Neptun je rozhněván. Blíží se velká bouře.

Použij na nepřátelskou legii, která je zrovna na moři. Díky tomu vybraná legie přijde o polovinu jednotek – postižený hráč ukáže karty jednotek; náhodně vyber polovinu karet a odhoď je na odhazovací balíček. Při lichém počtu karet vyber vždy méně (z 5 pouze 2 karty a pod.).


Námořní přesun

V dálce vidíš les stěžňů, plachet a ráhnoví. Dostáváš zprávu, že poslední zásoby byly uloženy a tvá armáda se může nalodit.

Z libovolné přímořské provincie přesuň jednu legii do jakékoliv jiné přímořské provincie během dvou tahů. Cílovou provincii je nutné určit již při použití karty a nelze ji později změnit.


Vyléčení jednotky

„Lékařský pomocník objevil v armádních skladech plnou bednu obvazů, bylinek a dlah. Díky tomu jistě dokáže ošetřit mnoho zraněných vojáků.“

Okamžitě vyléčí 2 jednotky z legie, které jsou Zraněné. Lze použít i rozděleně ve dvou legiích (1 a 1), musí se však nacházet ve stejné provincii.


Bakchanálie

„Za zvuků bubínků a chřestění talismanů, prostupuje večerním vzduchem vůně pečeného masa a vína. Noc je ještě mladá a džbán příliš prázdný. Necháváš dovést své soukromé sudy. Šťastní lidé provolávají tvé jméno.“

Tvůj Vliv se zvýší o 10.


Velvyslanec

„Diplomatická jednání jsou zahájena. Na dvůr nepřátelského císaře dorazil náš velvyslanec a zahájil rozhovory, které snad povedou k míru.“

Vylož před vybraného hráče. Nelze se navzájem účastnit bitev, ani si zabírat provincie. Platí po dobu 2 tahů vybraného hráče – na začátku 3. tahu se odhazuje na odhazovací balíček.


Akt nepřátelství

„Císař nemá zájem o mír. S žádným uzurpátorem své moci se vybavovat nebude. Nařizuje velvyslance zabít a poslat jeho hlavu jako varování svému pánovi.“

Akce karty „Velvyslanec“ na tebe nepůsobí. Rušíš její účinky a válka dále pokračuje. Odhoď obě karty na odhazovací balíček.


Komando Pretoriánů

„Dostali se k tobě informace, že nepřátelská jednotka na tebe získala kompromitující materiály. Vysíláš komando Pretoriánů, aby se o to postarali.“

Postižený hráč ukáže karty jednotek z legie tebou zvoleného legáta; náhodně vyber dvě karty a odhoď je na odhazovací balíček.


Dezerce

„Vojáci nepřítele nejsou spokojení se svým velením a jen čekají na vhodnou příležitost přidat se k tvé slavné armádě. Železo se musí kout, dokud je žhavé.“

Postižený hráč ukáže karty jednotek z legie tebou vybraného legáta; vyber dvě a přiřaď je ke své libovolné legii, nebo odhoď.


Rebelie

„Trpělivost přetekla. Obyvatelé jsou nespokojeni s vyšší daní a místními úředníky. Kopí jsou nabroušena. Jejich hlavy brzy ozdobí forum.“

Vyvolá rebelii v tebou vybrané provincii – znemožní průchod všech legií na 2 kola. Legie již umístěné v provincii se stanou Nečinné (nelze s nimi hýbat, či provádět jakékoliv další aktivity). Žeton Rebelie umísti na Provincii na mapě.


Klientský král

„Tento král vládne jen díky tobě a za to je ti velice vděčný. Můžeš od něj požadovat téměř cokoli. Za tvou pomoc ti sám nabízí své jednotky, aby posílily tvou mocnou armádu.“

Lízni si 2 karty Jednotek.


Špeh

„Klidnou nocí zní zvuk trhané látky, jak tvůj špeh pronikl do velitelského stanu. Ještě se ozvalo nepatrné cvaknutí, když rozlomil zámek na bedně s tajnými dokumenty. Tvůj špeh splnil úkol.“

Vybraný hráč ukáže karty jednotek tebou zvolené legie – vyber jednu, podívej se na ni (ostatní ji nemusí vidět) a vrať ji zpět hráči.


Špionážní síť

„Máš podezření, že někteří z tvých špehů by mohli být odhaleni. Necháváš naverbovat další a zakládáš špionážní síť. Jeden špeh je zranitelný, skupina špehů je skutečná hrozba.“

Vybraný hráč ukáže karty jednotek tebou zvolené legie – vyber jich nanejvýše pět, podívej se na ně (ostatní je nemusí vidět) a vrať je zpět hráči.


Oběť Merkurovi

„Posel bohů Merkur tě obdaroval svojí rychlostí. Tvá vyvolená legie se pohybuje 2x rychleji než obvykle.“

Tebou vybraná legie má v tomto kole o 1 bod přesunu navíc.


Oběť Martovi

„Mars, bůh války, otec Romula a Rema. Za malou oběť a nehynoucí oddanost nabízí velké dary.“

Vyber jednu z možností:
1) Lízni si 2 karty Jednotek.
2) Zvol hráče – ukáže karty jednotek vybrané legie; vyber dvě a odhoď je na odhazovací balíček.


Ústup

„Vidíš, že bitva je ztracena. Jako moudrý velitel troubíš k ústupu, abys zachránil zbytek svých mužů.“

Použij kdykoliv během bitvy, namísto jednotky. Přesuň legii do sousední neutrální, nebo vlastní provincie (přednostní).


Diplomat

„“Diplomacie je partie šachu, při které národy dostávají mat.“ Všem jsi ukázal, že umíš víc než jen máchat mečem.“

Důvěra se ti zvýší o 1.


Římská tradice

„Římané byli hrdí na své tradice; vojáci v legiích pak dvojnásob.“

Sestav z legii uvedených jednotek. Odměna: lízni si 2 Akční karty a 1 kartu Jednotek.


Orgie

„V domě bohatého senátora svůdně tancují nahé ženy ve svitu olejových lamp. Muži, zmožení vínem, chtivě přihlížejí. „Přiveďte mladé panny,“ rozkazuje domus.“

Tvůj Vliv se ti zvýší o 2 a Důvěra o 1.


Síla slávy

„Tvé činy mají v sousedních provinciích veliký ohlas. Není tedy divu, že našim legiím není kladen ani ten nejmenší odpor a provolání tvého jména nám hladce otevírá městské brány.“

Použij pro obsazení neutrální i nepřátelské provincie, ve které se nachází alespoň jedna tvá legie. Nespotřebuje žádné jednotky.


Hippodrom

„Ve vzduchu je cítit napětí, v naprostém tichu plném očekávání je slyšet pouze frkot koní. Vozatajové i koně nervózně přešlapují a pohazují hlavami. Je odmávnuto, všechny povozy za hlasitého řevu diváků odstartovali.“

Důvěra se ti zvýší o 1.


Naumachie

„Koloseum se již brzy náplní dychtivými davy, které v napětí očekávají to, co ještě nikdo neviděl – repliku námořní bitvy. Celá aréna je proměněná v obří bazén. Quinquerémy jsou na místě. Každý otrok i zajatec předem ví, komu život zůstane. A kdo ho ztratí.“

Vliv se ti zvýší o 7.


Patricijové

„Patricijové, aristokracie Říma. Během staletí získávali slávu, vliv a bohatství. Nyní si leckdo myslí, že by mohl být lepší císař než jsi ty. Zvol je do senátu jako konzuly, nebo legáty. Tím je udržíš pod kontrolou.“

Tvá Důvěra se ti sníží o 3 a Vliv zvýší o 25.


Plebejci

„Plebs – obyčejný lid, pracující jako farmáři, dělníci nebo žebráci. Dej jim chléb a hry a nebudou se vyptávat, co se děje mimo jejich už tak úzký pohled.“

Tvá Důvěra se ti zvýší o 3 a Vliv sníží o 25.


Recitace v Senátu

„Stejně jako císař Nero, tvůj protivník se pokusí zvýšit oblibu senátu a lidu Říma (SPQR) recitováním poezie v budově senátu. Není to však dobrý řečník, nebo dobrá poezie.“

Sníží důvěru o 1 pouze vybranému hráči.


Gladiátorské hry

„Pískem arény pokulhává muž, míjí rozsápaná těla. Je unavený. Unavený a přesto šťastný, když se blíží pro svou odměnu – malý dřevěný meč Rudis. Od teď už není otrok, ale svobodný římský občan. Nádherné zakončení kariéry Murmilla Maxima.“

Vliv se ti zvýší o 5.


Kraken

„Nedbal jsi varovných znamení. Rozzuřený Neptun vypustil strašlivé stvoření; každý námořník zbledne strachy, zaslechne-li – byť jen šeptem – slovo Kraken.“

Všechny legie na moři – postižení hráči ukáží karty jednotek legií umístěných na moři, náhodně vyber polovinu karet z každé legie a odhoď je na odhazovací balíček. Při lichém počtu karet vyber vždy méně (z 5 pouze 2 karty a pod.).


Věčné město

„Řím, všechny cesty vedou do věčného Říma, kdo vládne Římu vládne světu. Je to sen i noční můra všech císařů. Lidé tvému snu věří, máš jejich důvěru.“

Důvěra se ti zvýší o 1.

Líbil se vám článek?